MoNtaj FaMily Day  

Posted by Big's G


MonTaj Hari KeLuarGa Kasih 2009
Thnx DR Ahmad Jazimin for support dis LoveLy Event..

Last EditioN For BnK Trainers!!  

Posted by Big's G


SebaHagian Memori TraiNers seLama Di upsi..
BerBagai PengalaMan dan Kisah yg tak Dapat di LUpakan...
DarI Egosentrik.. kepaDa SeManGat berpasUkan..
darI kAwan RaPat kePada Kawan BerkePentingan...
DarI kawan Biasa SEhIngga KAwan YG memPunyai Nilai YG sama..
DarI RooMate.. KEpada X rooMate.....
DarI HouSemate.. Kepada SeTeru...
Pada Pasif Kepada Aktif....
Dari Introvert Kepada EKstrOveeerrrTTT..
Dari KeBergantuNGan kepada SurVival...
DaRi ScanDalz.. KepaDa Jodoh...!!

PengaLaman YG kita Akan Lalui di Mana-mana...
PengAkhirannya..
KesEdaran Timbul.. Kerana PerPisahan...
BetApa PentiNg PengHargAAn dan PenghOrmatan
Pada SebUah perHubuNgan...
Bawa SEmuA penGalaman..
Di TemPat Baru PenUh CabaraN...
KerNa tiaDa lain..Tiada SanGkaLan...
Ilmu dan IMaN mesti Di JadikaN pegaNgan..
SuPaya Kita Tidak Dalam KeseSatan..1st year :Tarmizi --- 2nd year : Adam
3rd year : Hilmi---- Last Year : Ansarul
Ini lah Wakil Setiap SeM.. bagI TRaiNers!!..
BerBagai DuGaan.. MenJaGa aManaH dan T/jawaB..
DarI PuJian HingGa kritiKan...
TeTapi SeManGat SeBagai Bekalan..
MenJaga Rakan, Sahabat dan TaulaN..
Supaya Kebajikan diJaga tanPa ImbUhan..
HaRapan AgaR di jadiKan TauLadan...
ApaBila MelangKah di Alam PeKerJaan...
Insan ini Yg byk bantu aku semasa MenjalanKan t/jawab
sebagai Ketua.. Thanx jac MeMahami Kesulitan dan CabaRan yg i hadapi..
pe yg dapat i balas.. i dunno.. but 1 thing i know dat..
u'll be a succesfull person someday.. coz ur passion and fidelity..
thanx Jaclyn tan siew yen..